Úvod

ND PROJEKT / DAVID NIKLASCH

projekční činnost ve stavebnictví


V projekční kanceláři ND projekt se snažíme ke každému projektu přistupovat s důrazem na individuální řešení, energetickou náročnost a zajistit spokojenost klientů.
Zpracováváme nejen kompletní projektové dokumentace všech forem, ale zajišťujeme technické dozory staveb u vlastních i cizích projektů, inženýrskou činnost, rozpočty, vizualizace, technické poradenství, hlukové posouzení, techniku prostředí staveb, dotační tituly, apod.

Svým klientům se snažíme nabídnout maximum dosavadních možností ve stavebnictví a poskytnout komfort při řešení předprojektových, projektových a realizačních fází.

SLUŽBY

01

Projekční činnost

Realizace všech forem dokumentací dle požadavků staveb či stavebníků. Ve spolupráci s kvalitními subdodavateli zajistíme komplexní řešení projektu s ohledem na ekonomický efektivní a inteligentní provoz objektu.
Od zaměření stávajícího stavu nebo zpracování dispoziční studie novostavby přes dokumentaci zpracovanou pro státní instituci až po dokumentaci pro provádění stavby.

Projekční činnost v oblasti stavebnictví Krnov

02

Hlukové posouzení

Hlukové posouzení

Zajistíme pro Vás potřebné řešení v rámci hlukového posouzení vč. jejího zpracování a vyřízení stanoviska na Krajské hygienické stanici.

03

Technické poradenství

V případě zájmu o tuto službu zajišťujeme autorský dozor k námi
vypracovaným projektům. Pro investory jsme schopni provádět ale i
komplexní technický dozor zahrnující nejen kontrolu správného
technického provedení jednotlivých stavební částí ale i soulad se
smluvními rozpočty staveb.

Technické poradenství Krnov

04

Inženýrská činnost

V rámci projektů zpracovaných naší kanceláří je samozřejmostí zajištění kompletního inženýringu (tzn. komunikace se všemi správci sítí, s úřady, apod.). Dlouhodobé zkušenosti s touto činností zaručují zdárné dokončení projektu včetně vydání povolení či souhlasu s realizací stavby. Po dohodě je možné zajistit inženýring také pro projekty zpracované jinou projekční kanceláří.

Reference

Vzhledem k zachování soukromí klientů, konkrétní reference neuvádím.
Zde je k náhledu vzorový projekt, který můžu zpracovat i pro vás.

[smartslider3 slider=2]

Kontakt

ND Projekt

Kancelář : Hlubčická 27, Krnov

Sídlo: Brantice 30

Ing. David Niklasch

jednatel

T:   +420 775 391 597

E:   info@ndprojekt.cz

 

Ing. Nikola Niklaschová

jednatel

T:   +420 774 218 461

E:   info@ndprojekt.cz

 

Jan Nečesaný

projektant

T:   +420 723 506 993

E:   necesany@ndprojekt.cz

Ing. arch. Marek Juránek

architektonická činnost

T:   +420 737 193 778

E:   atelierjuranek@email.cz

Bc. Zdeněk Lanči

projektant TZB, specialista

T:   +420 724 900 656

E:   lancizdenek@gmail.com

Top